Ontwikkelingen


Het realiseren van een mooiere leefomgeving gaat stap voor stap.
We houden je graag op de hoogte van de jongste ontwikkelingen.
Klik verder en ontdek wat er op dit moment speelt.


Als de zon schijnt ... (25/10/18)


OVSL werkt mee aan de vormgeving en inpassing van een zonnepark bij Bunschoten. Daarbij wordt onderzocht hoe het ontwerp kan aansluiten
bij de specifieke landschappelijke kwaliteiten van de Eempolder:
de slagenverkaveling, het veenweidekarakter en de extreme openheid.